Dotace IROP

Zpracováváme podklady pro žádost IROP - Regionální operační program - výzva č.37 energetické úspory v bytových domech II.

Dorace IROP

Finanční podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde je poskytována podpora pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám (zateplení a výměna oken, instalace nového zdroje vytápění, instalace nuceného větrání, instalace technologií využívajících OZE apod.). Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. Příjem žádostí bude ukončen 12. 01. 2018. Následně bude vypsán dotační titul IROP - Regionální operační program - energetické úspory v bytových domech III., kde bude možno podávat žádosti až do roku 2021.

Specializujeme se na vypracování energetického hodnocení pro bytové domy mimo Prahu. Dokážeme zajistit kompletní zpracování žádosti včetně projektové dokumentace a všech nezbytných příloh.