Dotace IROP

Zpracováváme podklady pro žádost IROP - Regionální operační program - výzva č. 78 energetické úspory v bytových domech III.

Dorace IROP

Finanční podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde je poskytována podpora pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám (zateplení a výměna oken, instalace nového zdroje vytápění, instalace nuceného větrání, instalace technologií využívajících OZE apod.). Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. Příjem žádostí bude ukončen 29. 11. 2019. 

Specializujeme se na vypracování energetického hodnocení pro bytové domy mimo Prahu. Zajistíme kompletní zpracování žádosti včetně projektové dokumentace a všech nezbytných příloh.

Leave a comment