+420 775 320 337 info@altenergy.cz

ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY 

Zpracováváme energetické audity a energetické posudky podle zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií.

Povinnost zpracování energetického auditu vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, pro všechny subjekty překračující zákonem stanovenou spotřebu energie, uvedenou v prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb.:

1 500 GJ celkové roční spotřeby energie pro  složky státu, krajů, obcí a pro příspěvkové organizace,

35 000 GJ celkové roční spotřeby energie pro pro fyzické a právnické osoby,

700 GJ celkové roční spotřeby energie pro  budovy a areály samostatně zásobovaných energií.

Povinnost zpracování energetického auditu má rovněž ten podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem.

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. ( § 2, písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.

Vypracujeme energetický posudek pro program OPŽP – prioritní osa 5 – energetické úspory – snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

DALŠÍ SLUŽBY 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) – lidově energetický štítek pro budovy po celé ČR.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zpracováváme energetické hodnocení pro program Nové Zelená úsporám pro rodinné a bytové domy po celé ČR.

DOTACE IROP

Zpracováváme podklady pro žádost IROP – Regionální operační program – výzva č. 78 energetické úspory v bytových domech III.

ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY

Zpracováváme energetické audity a energetické posudky podle zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií v platném znění. Zpracováváme posudky pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) – prioritní osa 5 – energetické úspory.

PROJEKČNÍ PRÁCE

Zpracováváme projekty

KONZULTAČNÍ ČINNOST

Nabízíme nezávislou konzultační činnost v oblasti energetické náročnosti budov.