Tel. +420 775 320 337

E-mail: info@altenergy.cz

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) -  pro všechny typy budov v celé České republice.

Cena PENB je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů. Pro novostavby rodinných domů začíná na 2 900 Kč.

Pokud máte zájem o naše služby neváhejte nás kontaktovat.

Průkaz energetické náročnosti budovy - kategorie hodnocení

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení spotřebované energie při standardizovaném provozu hodnocené budovy a podobně jako energetický štítek spotřebiče zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A - G. Průkaz  lidově zvaný "Energetický štítek" hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit  průkaz energetické náročnosti budovy:

  • při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy
  • pro budovu užívanou orgánem veřejné moci
  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • při pronájmu budovy
  • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz energetické náročnosti budovy může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem průmyslu a obchodu.