+420 775 320 337 info@altenergy.cz

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) – lidově energetické štítky pro budovy po celé ČR.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit jej průkazem při:

       při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy

       pro budovu užívanou orgánem veřejné moci

       při prodeji budovy nebo ucelené části budovy

       při pronájmu budovy

       od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem ke zpracování průkazu.

DALŠÍ SLUŽBY 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) – lidově energetický štítek pro budovy po celé ČR.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zpracováváme energetické hodnocení pro program Nové Zelená úsporám pro rodinné a bytové domy po celé ČR.

DOTACE IROP

Zpracováváme podklady pro žádost IROP – Regionální operační program – výzva č. 78 energetické úspory v bytových domech III.

ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY

Zpracováváme energetické audity a energetické posudky podle zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií v platném znění. Zpracováváme posudky pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) – prioritní osa 5 – energetické úspory.

PROJEKČNÍ PRÁCE

Zpracováváme projekty

KONZULTAČNÍ ČINNOST

Nabízíme nezávislou konzultační činnost v oblasti energetické náročnosti budov.