+420 775 320 337 info@altenergy.cz

KONZULTAČNÍ ČINNOST

Nabízíme nezávislou konzultační činnost v oblasti energetické náročnosti budov.

Nabízíme nezávislé konzultace v oblasti energetické náročnosti budov:

Pasivní a nízkoenergetické domy

Zateplování budov

Možnosti čerpání dotací

Způsoby vytápění a přípravy teplé vody

Energie v domě

Nucené větrání s rekuperací tepla

Obnovitelné zdroje energie

Legislativa – PENB, energetický audit

DALŠÍ SLUŽBY 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) – lidově energetický štítek pro budovy po celé ČR.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zpracováváme energetické hodnocení pro program Nové Zelená úsporám pro rodinné a bytové domy po celé ČR.

DOTACE IROP

Zpracováváme podklady pro žádost IROP – Regionální operační program – výzva č. 78 energetické úspory v bytových domech III.

ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY

Zpracováváme energetické audity a energetické posudky podle zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií v platném znění. Zpracováváme posudky pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) – prioritní osa 5 – energetické úspory.

PROJEKČNÍ PRÁCE

Zpracováváme projekty

KONZULTAČNÍ ČINNOST

Nabízíme nezávislou konzultační činnost v oblasti energetické náročnosti budov.