+420 775 320 337 info@altenergy.cz

Nová zelená úsporám

Zpracováváme podklady pro program Nová Zelená úsporám pro rodinné domy po celé ČR a pro bytové domy v Praze.

Zateplení domu, výměna oken a dveří

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy a výměnu oken a dveří.

Výstavba pasivního rodinného domu

Dotace na stavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Zdroje energie

Dotace na výměnu zdroje tepla, solární termické a fotovoltaické systémy, řízené větrání se zpětným získáváním tepla

Bytové domy v Praze

Dotace je poskytována na snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů v Praze.

Backyard Cactus Garden

Leisure Garden

Tropical Rainforest Garden

Zateplení domu, výměna oken a dveří

Oblast podpory A

Podpora může být poskytnuta jen na rodinné domy v celé ČR:

 • zateplení obvodových stěn
 • zateplení  ploché nebo šikmé střechy
 • zateplení stropu pod půdou
 • zateplení podlah
 • výměnu oken a dveří
 • odborný posudek a technický dozor
 • zelené střechy
 • využití tepla z odpadních vod
 • venkovní stínící techniku
 • a navíc dotační bonus při kombinaci s kotlíkovou dotací

Dotaci z oblasti A lze kombinovat s oblastí C – zdroje energie

Dotaci lze poskytnout i při provedení prací svépomocí.

 • O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Podpořená opatření mohou být provedena na klíč, dodavatelsky nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může ale obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 2 let ode dne akceptace žádosti.
 • Uznatelné náklady jsou 2 roky zpětně před datem evidence žádosti. Celkem je tedy možné stavební práce rozložit na 4 roky.
 • Při provedení prací svépomocí a instalace stínící techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně.
 • Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Žádost o dotaci se podává elektronicky, požadované dokumenty se pak dokládají papírově na SFŽP

Výše dotace závisí na zateplované ploše konstrukcí na systémové hranici obálky budovy (čím více opatření vedoucí k úspoře energie, tím vyšší je dotace).

Oblast podpory A je rozdělena na podoblasti:

 • A.O, A.1 – částečné rekonstrukce
 • A.2 – komplexní rekonstrukce 
 • A.3 – komplexní rekonstrukce  s instalací nuceného větrání

Výše dotace závisí na úrovni dosažené podoblasti:

 • Zateplení obvodových stěn, střech, stropů a ostatních konstrukcí 500 – 800 Kč/m2
 • Výměna výplní otvorů (oken, střešních oken a dveří) 2 100 – 3 800 Kč/m2
 • Podlaha na terénu 700 – 1 200 Kč/m2
 • Dotace na zpracování odborného energetického posudku  – 25 000 Kč

Maximální výše podpory je omezena na 50% celkových způsobilých výdajů.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Maximální možná podpora v této oblasti je 550 000 Kč.

 

Výstavba pasivního rodinného domu

Oblast podpory B

Podpora může být poskytnuta jen na novostavby rodinných domů v celé ČR:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy
 • stavbu zelené střechy
 • využití tepla z odpadních vod
 • O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Podpořená opatření mohou být provedena na klíč, dodavatelsky nebo svépomocí. Zdroj tepla musí instalovat dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 3 let ode dne akceptace žádosti.
 • Uznatelné náklady jsou 2 roky zpětně před datem evidence žádosti. Celkem je tedy možné stavební práce rozložit na 4 roky.
 • Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Žádost o dotaci se podává elektronicky, požadované dokumenty se pak dokládají papírově na SFŽP.

Výše dotace závisí na úrovni energetických parametrů nové budovy s velmi nízkou spotřebou energie.

Oblast podpory B je rozdělena na  tři podoblasti:

 • B.O – nízkoenergetické domy s nuceným větráním
 • B.1 – pasivní dům – nižší požadavky na energetickou náročnost (měrná potřeba tepla na vytápění pod 20 kWh/m2rok)
 • B.2 – pasivní dům – vyšší požadavky na energetickou náročnost (měrná potřeba tepla na vytápění pod 15 kWh/m2rok)

Výše dotace závisí na úrovni dosažených energetických parametrů budovy:

 • B.O. – 150 000 Kč
 • B.1. –  300 000 Kč
 • B.2. –  450 000 Kč
 • Dotace na zpracování odborného energetického posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy – 35 000 Kč

 Nelze kombinovat s podporou z oblasti A nebo C.

Zdroje energie

Oblast podpory C

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

V případě výměny stávajícího kotle na tuhá paliva za nový ekologický zdroj vytápění (například tepelné čerpadlo) je třeba podat žádost v programu kotlíkových dotací.

Dotaci z oblasti C lze kombinovat s oblastí A – zateplení rodinných domů

 • O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Žadatelem může být pouze vlastník stávajícího domu.
 • Podpořená opatření mohou být provedena na klíč, dodavatelsky nebo svépomocí. Zdroj tepla musí instalovat dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 1 roku ode dne akceptace žádosti.
 • Uznatelné náklady jsou 2 roky zpětně před datem evidence žádosti. Celkem je tedy možné stavební práce rozložit na 3 roky.
 • Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Žádost o dotaci se podává elektronicky, požadované dokumenty se pak dokládají papírově na SFŽP.

Program NZÚ poskytuje jednorázovou podporu:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla
 • Dotace na zpracování odborného energetického posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy – 5 000 Kč
 • Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

 Nelze kombinovat s podporou z oblasti A nebo C.

Bytové domy - zateplení a zdroje

Podpora může být poskytnuta jen na bytové domy v Praze:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a zateplení podlahy
 • výměnu oken a dveří
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn
 • solární termické systémy
 • fotovoltaické systémy
 • řízené větrání s rekuperací tepla
 • odborný posudek a technický dozor

 • O dotaci mohou žádat vlastníci bytových domů na území hl. m . Prahy a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Podpořená opatření mohou být provedena na klíč, dodavatelsky nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může ale obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 1,5roku ode dne akceptace žádosti.
 • Uznatelné náklady jsou 2 roky zpětně před datem evidence žádosti. Celkem je tedy možné stavební práce rozložit na 3,5 roku.
 • Při provedení prací svépomocí a instalace stínící techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně.
 • Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Žádost o dotaci se podává elektronicky, požadované dokumenty se pak dokládají papírově na SFŽP

Výše dotace závisí na zateplované ploše konstrukcí na systémové hranici obálky budovy (čím více opatření vedoucí k úspoře energie, tím vyšší je dotace).

Oblast podpory rozdělena na podoblasti:

 • A.O, A.1 – částečné rekonstrukce
 • A.2 – komplexní rekonstrukce 

Výše dotace závisí na úrovni dosažené podoblasti:

 • Zateplení obvodových stěn, střech, stropů a ostatních konstrukcí 430 – 510 Kč/m2
 • Zateplení střechy 380 – 450 Kč/m2
 • Výměna výplní otvorů (oken, střešních oken a dveří) 1250 – 1500 Kč/m2
 • Podlaha na terénu 500 – 600 Kč/m2
 • Stropy a ostatní konstrukce 200 – 240 Kč/m2
 • Dotace na zpracování odborného energetického posudku  – 40 000 Kč

Maximální výše podpory je omezena na 30% celkových způsobilých výdajů.

Low-Maintenance Design

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Cras ultricies ligula sed magna

Low Water Usage

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Cras ultricies ligula sed magna

Zateplení, výměna oken a dveří

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínící techniku
 • a navíc dotační bonus při kombinaci s kotlíkovou dotací 

 Dotaci lze poskytnout i při provedení prací svépomocí.

 

 

 

 

 

About Garden Design

Curabitur blandit tempus porttitor. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

Aenean lacinia bibendum nulla

Blandit sit amet non magna

Vivamus sagittis lacus vel

Maecenas sed diam eget risu

Výše dotace

Výše dotace závidí na zateplované ploše konstrukcí na systémové hranici obálky budovy.

Other Services

Lawn Services

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.

Vegetable Gardens

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.

Maintenance & Cleanup

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.

Get In Touch

(346) 352-4623

info@divigardener.com

1234 Divi Dr. San Francisco, CA 93522

Let’s Build Your Dream Garden Together

Curabitur blandit tempus porttitor. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.