Nová zelená úsporám

Zpracováváme energetické hodnocení pro program Nová zelená úsporám pro rodinné domy po celé České republice a pro bytové domy v Praze.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Dotace jsou poskytovány pro rodinné domy v celé České republice v oblastech:

  • A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • C - Efektivní využití zdrojů energie

Dotace jsou poskytovány pro bytové domy jen v Praze v oblastech:

  • A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
  • B - Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností (celá ČR)
  • C - Efektivní využití zdrojů energie

Specializujeme se na vypracování energetického hodnocení pro rodinné domy po celé ČR a pro bytové domy v Praze. Zajistíme kompletní zpracování žádosti včetně projektové dokumentace a všech nezbytných příloh, včetně administrace žádosti a doložení realizace.