+420 775 320 337 info@altenergy.cz

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

Zpracováváme veškeré podklady pro program Nová zelená úsporám pro rodinné domy v celé ČR a pro bytové domy v Praze.

Nová zelená úsporám je Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Dotace jsou poskytovány pro rodinné domy v celé České Republice v oblastech:

A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C – Efektivní využití zdrojů energie

Dotace jsou poskytovány pro bytové domy jen v Praze v oblastech:

A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

B – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností (celá ČR)

C – Efektivní využití zdrojů energie

Specializujeme se na vypracování energetického hodnocení pro rodinné domy po celé ČR i bytové domy v Praze. Dokážeme zajistit kompletní zpracování žádosti včetně projektové dokumentace a všech nezbytných příloh.

DALŠÍ SLUŽBY 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) – lidově energetický štítek pro budovy po celé ČR.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zpracováváme energetické hodnocení pro program Nové Zelená úsporám pro rodinné a bytové domy po celé ČR.

DOTACE IROP

Zpracováváme podklady pro žádost IROP – Regionální operační program – výzva č. 78 energetické úspory v bytových domech III.

ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY

Zpracováváme energetické audity a energetické posudky podle zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií v platném znění. Zpracováváme posudky pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) – prioritní osa 5 – energetické úspory.

PROJEKČNÍ PRÁCE

Zpracováváme projekty

KONZULTAČNÍ ČINNOST

Nabízíme nezávislou konzultační činnost v oblasti energetické náročnosti budov.